Als nog eenmaal dat contact mogelijk was.......

Ook al is iedereen zich er bewust van dat verdriet en rouw bij het leven hoort,  toch is het voor velen nog een moeilijk onderwerp om bij stil te staan. Wij mensen houden ervan om grip te hebben op alles wat er rondom ons gebeurt. Zoals in de natuur weinig te voorspellen is, zo kunnen wij ook het ziekteverloop en daarop (in het ergste geval) het overlijden niet voorspellen.

De rouw die volgt is misschien nog wel meer ongrijpbaar. Op de meest ondenkbare momenten gaan je gedachten terug naar de persoon die je zo dierbaar was en misschien  nog wel steeds is. Vaak zelfs op de meest gelukkig momenten in het leven.

Wij kunnen kinderen niet behoeden voor pijn en verdriet. Voor kinderen is het overlijden van een dierbaar persoon of huisdier een ingrijpende gebeurtenis, waar zij allemaal anders op reageren. Naast dat ze in de war zijn, kunnen ze vragen krijgen over leven en dood, voelen zich schuldig of kunnen bang zijn ook ziek te worden. Als ouder zit je vaak ook met je eigen verdriet, waardoor je er tijdens ziekbed en overlijden niet altijd voor je kind(eren) kunt zijn. Voor even is dit niet erg, maar ook voor kinderen en jongeren is rouwen iets wat noodzakelijk is.

Rouwen uit zich, net als bij volwassen, bij ieder kind anders. Wij volwassenen maken vaak nog een volgorde van rouw mee en verwerken dit juist in het eerste jaar na overlijden. Kinderen zijn nog volledig in ontwikkeling en kunnen in elke fase van hun ontwikkeling terugkomen op de rouw en verwerking van een overledene.  

Het ene kind trekt zich terug, de ander uit zich door boosheid. Niets is vreemd, maar ook voor kinderen en jongeren is rouwen noodzakelijk.

Soms is het fijn als je bewust met de herinnering kan zijn. Een moment om stil te staan bij de overleden, waardoor daarna meer rust ervaren wordt. In mijn praktijk werk ik samen met kinderen/jongeren aan deze rouwverwerking, Door op een liefdevolle manier en met behulp van verschillende werkvormen samen te kijken naar de relatie van het kind ten opzichte van de overledene, wordt er ruimte gegeven aan een eigen manier van rouwverwerking. Daarnaast sta ik ook voor u als ouders klaar, om in gesprek te gaan over hoe jullie het beste jullie kind kunnen voorbereiden en begeleiden bij ziekte en rouwverwerking.


 Wat bied ik aan

Individuele coaching omgaan met verlies

Tijdens dit traject sta ik stil bij het eventuele ziekbed, het overlijden en de tijd erna. Samen met het kind en eventueel u als ouder ga ik met diverse materialen aan de slag om het kind de ruimte te geven over het verlies te vertellen, herinneringen te maken en het verlies een plekje te geven, waardoor het verweven wordt in het leven wat nog komen gaat. 

Volwassencoaching

Verliezen zijn er op verschillende gebieden. Bij rouw denken we al snel aan het overlijden van iemand. Naast biologische verliezen (overlijden) hebben wij volwassenen ook te maken met relationele verliezen, verliezen rondom werk en school, verliezen rondom ouderschap etc. Soms weet je niet eens meer welk verlies er nu voor gezorgd heeft, waardoor je vastloopt in je leven. In ieder geval is het zeker dat je het anders wil, omdat het zo niet verder gaat.
                                     Workshop: 

Herinnergingskaars maken

In groepjes van hooguit 4 kinderen worden kaarsen met zelfgekozen tekst en/of foto's een persoonlijke herinnering.

Tijdens de workshop staan we stil bij belangrijke momenten voor en na het overlijden. 

De kaars gaat mee als tastbare herinnering en kan troost bieden tijdens moeilijke momenten.

Duur: 1,5 uur

15,00 (in groepsverband) en 20,00 (individueel)Workshop: 

Begeleiding van een kind na het verlies van een dierbare 

In een kleine groep van hooguit 4 personen krijgt u op deze ochtend/middag in 2,5 uur inzicht in:

  • Hoe iedere leeftijd anders omgaat met verdriet.
  • Verschillende emoties
  • Verschillende werkvormen, waarmee kinderen geholpen kunnen worden.
  • Omgang met het kind voor en na het overlijden.
  • Hoe u zelf omgaat met verdriet

 

De kennis en inzichten die je tijdens deze workshop krijgt, zorgen ervoor dat je het kind beter kan begeleiden om het verdriet een plekje te geven.

 

De investering voor deze workshop is € 45,= p.p


Workshop:

Ouder en kind workshop: Omgaan met het verlies van een dierbare 

Na een overlijden wordt er in het begin nog wel over de overledene gesproken, dit wordt naarmate het langer geleden is steeds minder. Kinderen volgen hierin hun ouders en praten ook steeds minder over de overledene, terwijl zij dit misschien nog wel zouden willen. Daarnaast blijven kinderen vaak met vragen zitten die achteraf pas naar boven zijn gekomen en zij niet meer stellen. In de workshop wordt hier aandacht aan gegeven, net als aan het omgaan met emoties die bij verlies en rouw horen. Als afsluiting wordt er aandacht gegeven aan een blijvende herinnering.                                                            Tijd: 9.30-11.00 Kosten: € 25,= (voor ouder en kind samen)