Kernvisie methode Summerschool: Om zelfverzekerd het nieuwe schooljaar te starten

 

 • Wat houdt het in:

  - 4 sessies van 1 uur (online of face tot face)

  - Aanleren van de basistechniek

  - Automatiseringsproblematiek rondom spellen en rekenen verduidelijken.

  - Welbevinden

  - Boek Krachtig anders leren!

  Doel

  Aanleren van de methodiek, waardoor kinderen inzicht krijgen in eigen leren. Hierdoor kan er in het nieuwe schooljaar ontspannen en vol zelfvertrouwen gestart wordtHerken jij dit?

Jouw zoon/dochter: 

 •  Is een snelle prater
 • Komt vaak moe uit school
 • Klaagt regelmatig over hoofdpijn, buikpijn.
 • Heeft geen aansluiting bij de lesstof op school (als u thuis zelf uitlegt lukt het in 5 minuten)
 • Vindt automatiseren lastig.
 • zegt regelmatig dat het dom is.
 • Vind taal en spelling lastig, maar komt niet in aanmerking voor dyslexie.
 • Op school komt er niet uit wat er in zit.
 • Heeft een heel groot rechtvaardigheidsgevoel
 • Laat op school heel ander gedrag zien dan thuis.
 • Is erg gevoelig.

 

 Wat wil je graag voor je kind?

 • Je wilt dat je kind thuis weer energie heeft om te spelen
 • Je wilt dat je kind met plezier naar school gaat, zonder buikpijn, hoofdpijn etc.
 • Je wilt dat je kind meer zelfvertrouwen krijgt.
 • Maar vooral, je wilt je kind weer terug!

 

Wat houdt de Kernvisie methode in?

De Kernvisie methode:

 • is ontwikkeld voor kinderen die gevoelsmatig en in beelden denken (school werkt rationeel en auditief).
 • biedt het kind een aanpak, waarmee het een eigen leerstijl ontwikkelt.
 • pakt de lesstof op vanaf het moment dat het fout is gegaan en werkt verder met de stof waar ze nu mee bezig zijn.
 • leert het kind op een natuurlijke manier de lesstof visueel op te slaan en het te gebruiken wanneer dit nodig is.
 • laat het kind zien dat het net zo goed kan leren als leeftijdsgenootjes, maar dan anders.
 • is zo ontwikkeld dat het kind op een gegeven moment zonder begeleiding verder kan.
 • is een kort behandeltraject van gemiddeld 8-10 sessie, om de drie weken.
 • Kan ingezet worden bij kinderen met dyslexie, ADHD, ADD, autisme etc.
 • wordt ingezet bij kinderen die moeite hebben met automatiseren (rekenen/tafels)
 • wordt ingezet bij kinderen die moeite hebben met spellingsregels.   
 • wordt ingezet bij topgrafie, rekenen, vreemde talen, samenvatten etc.         


Wat is het resultaat bij de Kernvisie methode

 • Het kind krijgt zelfvertrouwen.
 • Ervaart dat het net zo goed kan leren als andere kinderen.
 • Het kind ontwikkelt een leerstijl, waar het altijd gebruik van kan maken.
 • het leert lesstof visueel opslaan en herproduceren wanneer dat nodig is.
 • Het kind wordt zelf verantwoordelijk voor de oplossing, waardoor de motivatie toeneemt.
 • Het kind krijgt weer plezier in school en voelt zich sterker.
 • Veel sociaal-/ emotionele en gedragsproblemen raken op de achtergrond of verdwijnen helemaal.
 • De kernvisie methode blijkt blijvend effectief te zijn voor kinderen met leerproblemen, zoals: spellen, lezen en automatiseren.
 • Het geeft door de eenduidige aanpak een goed resultaat bij kinderen met dyslexie, ADHD, ADD, autisme, hoogbegaafdheid, hoog sensitiviteit en andere leerproblemen.         

Vergoedingstraject                        In heel veel gemeenten heeft het hoofdkantoor van de Kernvisie methode een contract afgesloten om de methode vergoed te laten worden. Zo ook voor Centraal Gelderland, waaronder de gemeente Lingewaard valt. Neem gerust contact op om te kijken of u hiervoor ook in aanmerking komt.


Coaching zonder vergoeding

Vervelend genoeg hebben nog niet alle gemeenten een contract met de Kernvisie methode afgesloten. Hierdoor moet je als ouders zelf betalen. De prijs wordt gemaakt naar aanleiding met de wensen die u als ouder heeft. Is het alleen de Kernvisie methode. Of misschien een combi met Ik leer leren of individuele coaching.

Voorop staat dat het kind sociaal en emotioneel weer goed in het vel komt te zitten