Individuele coaching:   

Een kind ontwikkeld zich continu, dit gaat gepaard met vallen en opstaan. Meestal lukt het om de hobbels die bij opgroeien horen samen te maken 

Hoe ouder een kind wordt, hoe meer er ook van het kind verwacht wordt, dit kan positief, maar ook negatief zijn. Uw kind vraagt zich steeds meer af, of wat hij/zij doet wel goed is en kan hier op verschillende manieren reageren (verdrietig, dwars, clownesk, weinig zelfvertrouwen etc.). Meestal zijn dit fasen, maar soms komen jullie er als ouders ook niet meer uit en dan is het fijn dat ik als kindercoach meekijk naar wat er mis gaat in het patroon en ga ik samen met jullie tijdens individuele coaching aan de slag.

Dat wil zeggen. Het kind, een ouder/verzorger en ik.

Ik vind het belangrijk dat jullie als ouders deel zijn van het proces wat jullie kind doormaakt. Zodat het niet alleen het proces van het kind wordt. Hierdoor heeft alles waar wij aan werken tijdens de coachingsmomenten nog meer effect en kunnen jullie uiteindelijk weer zonder mij verder.

Ieder coachingsmomenten duurt ongeveer één uur. Hierin werk ik samen met het kind, u als ouder bent hier passief bij aanwezig en kan wanneer dit nodig is aantekeningen maken. Meestal zijn 4 a 5 coachingsmomenten al genoeg om zelfstandig verder te kunnen.

De coaching vindt ongeveer 1x per drie weken plaats en vaak zijn gemiddeld 5 coachingsmomenten al genoeg.

 

DIT BEN IK traject

Tijdens het DIT BEN IK traject ga ik samen met het kind aan het werk om het kind weer de baas over zichzelf te worden, hierdoor:

 • Bouwt het zelfvertrouwen op.
 • Leert het beter omgaan met situaties.
 • Leert het omgaan met emoties en gevoelens.
 • Wordt het kind weer de baas over zichzelf.
 • Krijgt het kind meer zelfvertrouwen
 • Leert het kind wat het nodig heeft om zichzelf te zijn.

 

 DIT BEN IK traject:

Een Intakegesprek, 4 coachings sessies en eindgesprek voor 275,=
Coaching op maat

Ieder kind is continu in ontwikkeling. Tijdens coaching op maat ga ik samen met het kind aan het werk met het probleem waar het kind tegenaan loopt en dat wat het kind nodig heeft om zich weer goed te voelen, hierdoor:

 • Blijft het kind tijdens zijn/haar ontwikkeling dicht bij zichzelf.
 • Leert het kind omgaan met gevoelens en emoties.
 • Leert het kind beter met die situatie omgaan.
 • Krijgt het kind meer zelfvertrouwen
 • Krijgt het kind handvatten om verder te kunnen.
 • Leert het kind wie of wat hem kan helpen

Coaching op maat:

Zoveel coahingsmomenten die nodig zijn,  (meestal 3-6 voor ) voor 55,-- per coachingsmoment.